Wilczyński, P. L. i Piróg, P. (2023) „Dążenia niepodległościowe w prowincji Bougainville”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 61–86. doi: 10.34862/rbm.2023.2.4.