Ziani, K. i Boudouda, A. B. (2023) „Bezpieczeństwo i budowanie pokoju w Rwandzie: podejście oparte na rozwoju gospodarczym”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 35–60. doi: 10.34862/rbm.2023.2.3.