Mucha, M. (2023) „Międzynarodowe mechanizmy pomocy krajom dotkniętym katastrofą oraz działania ratownicze zespołów poszukiwawczo-ratowniczych na przykładzie misji polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), s. 115–144. doi: 10.34862/rbm.2023.1.6.