Bobkier, R. i Herman, P. (2024) „Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim systemie prawnym (do 2004 r.)”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 166–186. doi: 10.34862/rbm.2023.2.9.