Gogol, B. (2023) „Propagowanie wychowania obronnego w kontekście edukacji morskiej, wychowania morskiego, tradycji i znaczenia związków Polski z morzem. Zarys problemu”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 187–218. doi: 10.34862/rbm.2023.2.10.