Ficek, R. (2023) „Uwarunkowania przyczynowo-skutkowe konfliktów zbrojnych w kontekście niestabilnych państw Afryki Subsaharyjskiej”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 15–34. doi: 10.34862/rbm.2023.2.2.