Balbus, T. (2023) „«Litwinów zlikwidować, Łotyszów wypuścić». Wileńszczyzna 1944”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), s. 81–111. doi: 10.34862/rbm.2023.1.5.