Pawłuszko, T. (2023) „ Recenzja książki: R. Kuźniar (red.). 2022. Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 218”., Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), s. 173–187. doi: 10.34862/rbm.2023.1.8.