Ładysz, I. (2023) „V edycja konferencji naukowej z serii „Bezpieczna Młodzież” - «Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Prawda i fałsz w cyberprzestrzeni» - Wrocław, 13 czerwca 2023 r”., Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), s. 191–195. doi: 10.34862/rbm.2023.1.9.