Bryjka, F. (2023) „Sprawozdanie z konferencji i walnego zebrania Stowarzyszenia Studiów Strategicznych, Uniwersytet Warszawski, 20 czerwca 2023 r”., Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), s. 201–204. doi: 10.34862/rbm.2023.1.11.