Wyligała, H. (2023) „Wstęp”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(1), s. 9–12. doi: 10.34862/rbm.2023.1.1.