Koczan, M. (2023) „Wpływ wojny na Ukrainie na międzynarodową pozycję Rosji”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 87–101. doi: 10.34862/rbm.2023.2.5.