Ładysz, I. M. (2023) „Pierwsza edycja seminarium naukowego «Współczesne wyzwania administracji publicznej», Uniwersytet Dolnośląski DSW, Wrocław, 30 września 2023 r”., Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 235–240. doi: 10.34862/rbm.2023.2.13.