Ładysz, I. M. (2023) „Wybrane współczesne problemy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2018–2022”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 123–143. doi: 10.34862/rbm.2023.2.7.