Pawłuszko, T. (2023) „Sprawozdanie z V Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa «Wojna i zmiana w środowisku międzynarodowym», Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 25-26 września 2023 r”., Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 229–234. doi: 10.34862/rbm.2023.2.12.