Wyligała, H. (2023) „Wstęp”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), s. 9–12. doi: 10.34862/rbm.2023.2.1.