Barcik, J. (2019) „Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w pracach VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 10, s. 116-127. doi: 10.34862/rbm.2006.9.