[1]
K. Wardin, „Transport rosyjskiej ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim (wybrane problemy)”, RBM, t. 1, s. 176-187, grudz. 2019.