[1]
M. Z. Kulisz, „Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa.”, RBM, t. 5, s. 97-113, grudz. 2019.