[1]
J. Dereń, „Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP”, RBM, t. 5, s. 199–213, grudz. 2019.