[1]
P. Masłowski, „Rozwój polskiego prawodawstwa w zakresie badań lekarskich w sporcie jako aspektu wpływającego na poziom bezpieczeństwa w sporcie ”, RBM, t. 13, nr 2, s. 248-261, grudz. 2019.