[1]
J. Gryz, „Współczesny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego”, RBM, t. 1, s. 11-27, grudz. 2019.