[1]
K. Kraj, „Recenzja książki: Bolesław Piasecki. (2021). Kontrwywiad: atak i obrona. Łomianki: Wydawnictwo LTW, ss. 427”, RBM, t. 15, nr 2, s. 179-185, grudz. 2021.