[1]
M. Majewski, „Wykorzystanie urządzeń skanujących w portach morskich RP na przykładzie funkcjonowania Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni”, RBM, t. 16, nr 2, s. 92–117, grudz. 2022.