[1]
R. Machnikowski, A. Kozłowski, S. Kosmynka, i P. Ciach, „Aktywność w zakresie prewencji i deradykalizacji kontrterrorystycznej (CT/PCVE) w latach 2005–2020 w Belgii, Francji, Hiszpanii i Niderlandach”, RBM, t. 16, nr 1, s. 54-78, wrz. 2022.