[1]
K. Kraj, „Recenzja książki: K. Kubiak, Ł. Przybyło (Red.). (2022). Państwo średnie – Polska. Studia i szkice (t. 1, ss.172). Tetragon.”, RBM, t. 16, nr 2, s. 177-185, grudz. 2022.