[1]
P. Mickiewicz, „Ewolucja założeń systemu szkolenia bojowego Marynarki Wojennej RP w świetle wniosków wynikających z modyfikacji rosyjskiej «wojny nowego typu» ”, RBM, t. 16, nr 2, s. 118-133, grudz. 2022.