[1]
Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego, „Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2022 roku [vol. 16, nr 1 i nr 2]”, RBM, t. 16, nr 2, s. 189-191, grudz. 2022.