[1]
B. Gogol, „Propagowanie wychowania obronnego w kontekście edukacji morskiej, wychowania morskiego, tradycji i znaczenia związków Polski z morzem. Zarys problemu”, RBM, t. 17, nr 2, s. 187–218, grudz. 2023.