[1]
R. Ficek, „Uwarunkowania przyczynowo-skutkowe konfliktów zbrojnych w kontekście niestabilnych państw Afryki Subsaharyjskiej”, RBM, t. 17, nr 2, s. 15–34, grudz. 2023.