[1]
Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego, „Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2023 roku [vol. 17, nr 1 i nr 2]”, RBM, t. 17, nr 2, s. 247–249, grudz. 2023.