[1]
J. Barcik, „Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w pracach VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego”, RBM, t. 1, s. 116-127, grudz. 2019.