Mickiewicz, Piotr. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 5, grudzień 2019, s. 9-11, doi:10.34862/rbm.2011.1.