Jakimowicz-Ostrowska, I. „Obcy Czy Swoi? Mniejszości Narodowe I Etniczne W Polsce Po 1989 Roku”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 1, grudzień 2019, s. 154-62, doi:10.34862/rbm.2006.12.