Łuczkowska, M. „Oddziaływanie bezpieczeństwa Transportu Drogowego Na bezpieczeństwo portów Morskich”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 1, grudzień 2019, s. 172-5, doi:10.34862/rbm.2006.15.