Wardin, K. „Recenzja książki: Sebastian Wojciechowski (red.). (2006). Oblicza Terroryzmu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 1, grudzień 2019, s. 225-7, doi:10.34862/rbm.2006.21.