Dereń, Jerzy. „Osiąganie zdolności Operacyjnych Przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) W kontekście Realizacji celów Politycznych określonych W Strategii Bezpieczeństwa RP”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 5, grudzień 2019, s. 199-13, doi:10.34862/rbm.2011.12.