Makowski, Andrzej. „Recenzja Przewodnika Dla Nauczycieli: Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (2017). (Red. Nauk.). Edukacja Dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej Im Bohaterów Westerplatte. Gdynia, Ss. 368”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 11, nr 1, grudzień 2019, s. 327-8, doi:10.34862/rbm.2017.1.24.