Chrzan, Tadeusz. „Zastosowanie Metody Job Safety Analysis (JSA) W Ocenie Ryzyka Zawodowego Operatora Koparki W Kopalni Odkrywkowej”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, t. 12, nr 1, grudzień 2019, s. 173-8, doi:10.34862/rbm.2018.1.14.