Kraj, K. „Recenzja książki: Marek Świerczek. (2020). Największa klęska Polskiego Wywiadu. Sowiecka Operacja Dezinformacyjna «Trust» 1921 – 1927. Warszawa: Wydawnictwo Fronda, Ss. 432.”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 14, nr 2, listopad 2020, s. 285-90, doi:10.34862/rbm.2020.2.16.