Grabowski, T. „Radykalizacja młodzieży Do Terroryzmu Na przykładzie ‘zagranicznych bojowników terrorystycznych’ Z Regionu Kaukazu Północnego”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 15, nr 1, październik 2021, s. 93-121, doi:10.34862/rbm.2021.1.5.