Rasiński, L. „Współczesne Koncepcje władzy”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 1, grudzień 2019, s. 28-36, doi:10.34862/rbm.2006.3.