Liber, J. „Działania przeciwpowstańcze Specjalistycznych Jednostek Armii Brytyjskiej W Irlandii Północnej Na przykładzie MRF”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 15, nr 1, październik 2021, s. 186-04, doi:10.34862/rbm.2021.1.9.