Mickiewicz, P. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 15, nr 1, październik 2021, s. 9-12, doi:10.34862/rbm.2021.1.1.