Mickiewicz, P. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 15, nr 2, grudzień 2021, s. 9-11, doi:10.34862/rbm.2021.2.1.