Kraj, K. „Recenzja książki: Bolesław Piasecki. (2021). Kontrwywiad: Atak I Obrona. Łomianki: Wydawnictwo LTW, Ss. 427”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 15, nr 2, grudzień 2021, s. 179-85, doi:10.34862/rbm.2021.2.10.