Szczepański, A. „Bezpieczeństwo społeczne mniejszości Narodowych I Etnicznych W świetle Polityki Etnicznej III RP (ze szczególnym uwzględnieniem porządku Prawnego Po 1997 r.)”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 16, nr 1, maj 2022, s. 133-51, doi:10.34862/rbm.2022.1.7.