Przybytek, P., i P. Przybytek. „"Ilustrowany Kuryer Codzienny" Wobec problemów Wielkiej Brytanii (1919–1921) W Irlandii, Koloniach Oraz Dominiach I Jej Polityki względem Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej I Polski”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 16, nr 1, wrzesień 2022, s. 180-08, doi:10.34862/rbm.2022.1.10.