Mickiewicz, P. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 16, nr 1, wrzesień 2022, s. 17-19, doi:10.34862/rbm.2022.1.2.