Kasprzycki, D. D. „Konflikt Zbrojny Na Ukrainie W kontekście Rosyjskiej Koncepcji Wojny Nowej Generacji”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, T. 16, nr 1, lipiec 2022, s. 79-107, doi:10.34862/rbm.2022.1.5.